Absolut vs Relatiu
  

La diferència entre absoluta i relativa deriva de l’elecció de la comparació. Absolut i relatiu són conceptes que s’utilitzen a la vida per conèixer més sobre les persones, les coses i les idees. Per exemple, si només hi ha un proveïdor de serveis d’internet en una zona, els clients, sense conèixer les característiques i serveis d’un altre proveïdor d’identificació d’altres zones, es queden contents amb el que estan rebent. No poden comparar les característiques del servei i, per tant, una experiència absoluta, no relativa. Tot i que, en un mercat, quan es compra un producte, es té l’oportunitat de comparar el producte amb altres productes similars realitzats per diverses empreses i això ajuda a triar-ne un que s’adapti més a les seves necessitats. Analitzem els dos conceptes, absolut i relatiu.

Què significa Absolut?

Quan es mira una perspectiva absoluta, no es tenen en compte altres persones o productes similars. Esteu prenent un objecte tal com és i arribeu a una conclusió en funció del que ha d'oferir. Per exemple, hi ha un concepte de pobresa absoluta que s’utilitza en alguns països per mesurar l’economia. S’estableix un llindar i les llars amb beneficis totals inferiors a aquest llindar es marquen com a pobres. Aquest és un mètode absolut de comptabilitzar el nombre de pobres d’un país.

El concepte d’absolut també s’utilitza a la indústria assistencial. Hi ha un risc absolut que una persona tingui una malaltia o malaltia en el futur. Quan no es té en compte res més d’una persona, cada individu té un cert risc de desenvolupar una malaltia més tard de la vida en funció del seu maquillatge físic i mental. Cada individu té un codi genètic diferent i per tant hi ha diferències en els riscos absoluts de diferents persones. Per exemple, una persona pot tenir només un 10% de probabilitats de desenvolupar problemes cardíacs més tard en la vida, mentre que una altra persona, segons la seva salut i el seu estil de vida, pot tenir un 50% de risc de patir una malaltia cardíaca.

A l’hora de classificar també els estudiants, s’utilitza la qualificació absoluta. La qualificació absoluta es fa de manera que es pugui identificar el potencial propi d’un estudiant. En classificació absoluta, les notes ja es fixen ja que més de 85 són A, més de 70 i menys de 85 són B, més de 55 i menys de 70 són C, etc. Així doncs, cada estudiant té la possibilitat de puntuar sempre que ell o ella treballa prou per assolir aquests límits de qualificació.

Diferència entre absolut i relatiu

Què significa Relatiu?

Quan es mira una perspectiva relativa, es tenen en compte altres persones o productes similars. Per tant, es tracta més d’una perspectiva basada en la comparació que de veure alguna cosa com una entitat individual. Vegem com s’utilitza la perspectiva relativa respecte a la pobresa en alguns països. La pobresa relativa és un concepte en què les persones per sota d’aquest llindar es comparen amb les situades per sobre del llindar de la pobresa, per analitzar fins a quin punt les famílies pobres cauen per sota dels ingressos mitjans de la llar, comparar els nivells de vida i elaborar programes de benestar per acabar amb aquesta fractura.

El concepte de parent també s'utilitza en la indústria assistencial. Hi ha un risc relatiu que una persona tingui una malaltia o malaltia en el futur. El risc relatiu és un concepte on les persones es divideixen en grups segons els seus hàbits i estils de vida. Per exemple, els fumadors i els no fumadors són dos grups diferents que presenten diferents riscos relatius a les malalties del cor. Altres grups podrien ser persones obeses i primes, homes i dones, vegetarians i no vegetarians, els que fan exercici i els que duen un estil de vida sedentari, etc.

En la classificació relativa dels estudiants, les notes s’estableixen segons les notes més altes d’un treball. A diferència de la qualificació absoluta, on ja existeix un sistema de qualificació, en la qualificació relativa, les qualificacions que es concedeixen depenen de les notes obtingudes pels millors estudiants. Això és bo per a un paper dur. Penseu en un document on la nota més alta sigui 55. En classificació absoluta, aquest seria un C. Tot i això, en un sistema de qualificació relatiu, aquest pot ser un A.

Absolut vs Relatiu

Quina diferència hi ha entre Absolut i Relatiu?

• Definicions d’absolut i relatiu:

• Avaluació o anàlisi absoluta significa que un producte, producte o idea no es compara amb cap altra entitat i el seu rendiment es jutja lliure d’altres criteris.

• L'avaluació relativa té una base o una estandardització que decideix si el rendiment és bo o dolent en comparació amb altres.

• Camps d’ús:

• El concepte d’anàlisi absoluta i relativa s’utilitza lliurement en l’assistència sanitària, en l’avaluació de riscos, en la classificació dels estudiants i en pràcticament totes les passejades d’aquests dies.

Imatges cortesia:


  1. Qualificació del certificat júnior de Ludraman (CC BY-SA 3.0)
    Exàmens madurs de Marcin Otorowski (CC BY-SA 3.0)