Qualificació acadèmica i professional

El que fas és normalment la frase d’obertura entre dos homes que es parlen entre ells quan no es coneixen. Això té la intenció de conèixer les qualificacions de l’altre home per fer un judici mental de la persona. Abans de finalitzar el candidat, es té en compte certes circumstàncies de la vida, com ara sol·licitar un lloc de treball, la qualificació acadèmica. Hi ha un altre terme qualificació professional que fa que la situació sigui confusa. Tanmateix, la qualificació professional és diferent de la qualificació acadèmica, i això quedarà clar després de llegir aquest article.

Qualificació acadèmica

Si busqueu feina, el vostre currículum és incomplet sense fer menció de les vostres qualificacions educatives, també anomenades qualificacions acadèmiques. Fins i tot en el món social, el tipus de respecte que un home o dona obté dels altres depèn molt sovint dels títols que ha obtingut en els estudis universitaris. Com més altes són les qualificacions acadèmiques, millors són les perspectives d’una persona per assolir l’èxit a la vida. Les persones més ben equipades tenen més oportunitats a la vida que les persones que tenen un nivell inferior de qualificacions acadèmiques.

Qualificació professional

La qualificació professional es refereix als graus que obtenen els individus en un col·legi o universitat que donen la possibilitat de guanyar-se la vida en una professió. Per exemple, el grau de MD és suficient perquè un metge pugui aterrar en una feina i incorporar-se a una professió que normalment guanya pa i mantega a la persona durant la resta de la seva vida. Un estudiant que finalitza el seu MBA es pot elegir per entrar al món administratiu en moltes indústries, mentre que un llicenciat en dret assegura una professió per a tota la vida.