La diferència clau entre l’acetil CoA i l’acil CoA és que l’acetil CoA (o l’acetil Coenzima A) ajuda en el metabolisme de proteïnes, hidrats de carboni i lípids mentre que l’acil CoA (o acil Coenzima A) ajuda en el metabolisme dels àcids grassos.

L’acetil CoA és molt útil per lliurar el grup acetil al cicle de Krebs per a la producció d’energia. Un grup acetil és un grup funcional que té la fórmula química -C (O) CH3. Un grup acil és també un grup funcional que té la fórmula química –C (O) R on el grup R és una cadena lateral d’àcids grassos. És útil en la producció d’energia via conversió en acetil CoA.

Diferència entre Acetil CoA i Acyl CoA- Resum de la comparació

CONTINGUTS

1. Visió general i diferència de clau
2. Què és Acetyl CoA
3. Què és Acyl CoA
4. Comparació de costat a costat: Acetil CoA i Acyl CoA en forma tabular
5. Resum

Què és Acetyl CoA?

L’acetil CoA o acetil Coenzim A és una molècula important implicada en el metabolisme de proteïnes, hidrats de carboni i lípids. És útil per lliurar el grup funcional acetil al cicle de Krebs per a la producció d’energia. Allà, l’acetil CoA s’oxida, produint ATP.

L’acetil CoA es forma a partir de la combinació de diversos aminoàcids, piruvat i àcids grassos. L’acetilització del CoA dóna acetil CoA, i això es produeix mitjançant la glicòlisi dels hidrats de carboni i l’oxidació beta dels àcids grassos. Aquesta molècula té un enllaç tióester molt reactiu a causa del seu alt contingut energètic. Per tant, la hidròlisi d’aquest enllaç de tièester és exergònica (el que significa, allibera energia als voltants)

Després que l’acetil CoA entri al cicle de Krebs, s’oxida a diòxid de carboni (CO2) i aigua (H2O). I aquesta oxidació allibera energia, que després es capta com a molècules ATP i GTP. Un acetil CoA ajuda a produir 11 ATP i un GTP.

Què és Acyl CoA?

Acyl CoA és una molècula important emprada en el metabolisme dels àcids grassos. És un grup de coenzims. Aquest compost té un coenzim A unit a una cadena d’àcids grassos. És un compost temporal que es descompon fàcilment en coenzima i àcids grassos.

El compost Acyl CoA és molt important en la producció d’energia d’animals perquè es converteix en acetil CoA i entra al cicle de Krebs per produir ATP i GTP. La beta-oxidació de l'acil CoA produeix acetil CoA.

En formar la molècula d'acil CoA, un àcid gras experimenta una reacció en dos passos per a l'activació de l'àcid gras. La sintetica Acyl-CoA catalitza aquesta reacció. En el primer pas, l’àcid gras desplaça el grup difosfat d’una molècula ATP (Una molècula ATP és una molècula trifosfat) i per tant, produeix AMP (monofosfat d’adenenosina). En el segon pas, un coenzim A desplaça la part AMP de la molècula per formar acil CoA.

Quina diferència hi ha entre Acetyl CoA i Acyl CoA?

Resum: Acetil CoA i Acyl CoA

L’acetil CoA i l’acil CoA són formes de coenzims. Es tracta de molècules molt importants en el metabolisme de diferents compostos biològics. La diferència clau entre acetil CoA i acil CoA és que l’acetil CoA ajuda en el metabolisme de proteïnes, hidrats de carboni i lípids, mentre que, l’acil CoA ajuda en el metabolisme dels àcids grassos.

Referència:

1. "Acetyl-CoA." Viquipèdia, Fundació Wikimedia, 22 d'abril de 2018, disponible aquí.
2. “Acyl-CoA.” Viquipèdia, Fundació Wikimedia, 22 d’abril de 2018, disponible aquí.
3. “Coenzim acetil A.” Centre Nacional d’Informació de Biotecnologia. Base de dades composta de PubChem, Biblioteca Nacional de Medicina dels EUA, disponible aquí.

Imatge de cortesia:

1. “Acetyl-CoA” de NEUROtiker - Treball propi (Domini públic) a través de Wikimedia Commons
2. “Acyl-CoA2” de NEUROtiker - Treball propi (Domini públic) a través de Wikimedia Commons