La diferència clau entre l’adenosina i l’adenina és que l’adenenosina és un nucleòsid, mentre que l’adenina és una nucleobasa.

Els termes adenosina i adenina estan relacionats amb sistemes biològics, ja que es tracta de components en l'àcid nucleic. Per tant, aquests components estan presents a les cèl·lules del cos.

CONTINGUTS

1. Visió general i diferència de clau
2. Què és l’adenosina
3. Què és l'adenina
4. Comparació colze a banda: adenosina vs adenina en forma tabular
5. Resum

Què és l'adenosina?

L’adenosina és un nucleòsid que es troba de forma natural, present en diverses formes a totes les cèl·lules del cos. També s’utilitza com a medicació per tractar els ritmes cardíacs anormalment ràpids. Quan es considera l’estructura d’aquest compost, es tracta d’un nucleòsid purí que conté una molècula d’adenina unida a una molècula de sucre ribosa. Els derivats de l'adenosina són de naturalesa comuna; per exemple, ATP o adenosina trifosfat.

Diferència clau: Adenosina i Adenina

Aquest nucleòsid pot actuar com a neuromodulador. Això significa que pot regular diverses poblacions de neurones. Entre els usos medicinals de l’adenosina, l’aplicació més freqüent és tractar ritmes cardíacs anormals. Aquesta malaltia anomenem SVT o taquicàrdia supraventricular. També l'adenosina és útil com a complement del tali en pacients que no poden sotmetre's a proves de tensió amb exercicis. La fórmula química de l’adenosina és C10H13N5O4 mentre que la seva massa molar és de 267,24 g / mol.

Què és l'adenina?

Diferència entre Adenosina i Adenina

Hi ha diversos tautòmers d’adenina i sovint els considerem equivalents. A més, aquesta nucleobasa es forma a partir del nucleòtid inosí monofosfat.

Quina diferència hi ha entre l’adenosina i l’adenina?

L’adenosina és un nucleòsid que es troba de forma natural, present en diverses formes a totes les cèl·lules del cos. L’adenina és una nucleobasa purina. Per tant, la diferència clau entre l’adenosina i l’adenina és que l’adenosina és un nucleòsid, mentre que l’adenina és una nucleobasa. Quan es considera la fórmula química de cada compost, l’adenosina té C10H13N5O4 com a fórmula mentre que l’adenina és C5H5N5. A més, l'adenosina és una combinació de l'adenina i la molècula de sucre ribosa mentre que l'adenina es presenta en diverses formes tautòmers. Per tant, aquesta també és una diferència significativa entre l’adenosina i l’adenina.

Diferències entre adenosina i adenina en forma tabular

Resum: Adenosina vs Adenina

L’adenenosina és un nucleòsid natural que es presenta de diverses formes a totes les cèl·lules del cos, mentre que l’adenina és una nucleobasa purina. Per tant, la diferència clau entre l’adenosina i l’adenina és que l’adenosina és un nucleòsid, mentre que l’adenina és una nucleobasa.

Referència:

1. Brittain, Harry G. “Perfils de substàncies farmacèutiques, excipients i metodologia relacionada”. Perfils analítics de substàncies i excipients farmacèutics, 2002, pp. 1-5., Doi: 10.1016 / s1075-6280 (02) 2

Imatge de cortesia:

1. “Adenosin” de NEUROtiker: obra pròpia (domini públic) a través de Wikimedia Commons
2. “Adenine” de Pepemonbu - Realitzat amb BkChem i Inkscape (CC BY-SA 3.0) a través de Wikimedia Commons