Demanda agregada vs Oferta agregada

La demanda agregada i l’oferta agregada són conceptes importants en l’estudi de l’economia que s’utilitza per determinar la salut macroeconòmica d’un país. Els canvis d'atur, inflació, ingressos nacionals, despeses governamentals i PIB poden influir tant en la demanda agregada com en l'oferta. La demanda agregada i l’oferta agregada estan estretament relacionades entre sí, i l’article explica clarament aquests dos conceptes i mostra que estan relacionats entre si en termes de similituds i diferències.

Què és la demanda agregada?

La demanda agregada és la demanda total d'una economia a diferents nivells de preus. La demanda agregada també es coneix com a despesa total i també és representativa de la demanda total del PIB del país. La fórmula per calcular la demanda agregada és AG = C + I + G + (X - M), on C és despesa del consumidor, I és la inversió en capital i G és despesa del govern, X és exportació i M denota les importacions.

Es pot representar la corba de demanda agregada per esbrinar la quantitat demandada a diferents preus i apareixerà a la baixa inclinada d'esquerra a dreta. Hi ha diverses raons per les quals la demanda agregada corba els desnivells d’aquesta manera. El primer és l'efecte del poder adquisitiu on els preus més baixos augmenten el poder adquisitiu de diners; el següent és l'efecte de tipus d'interès on els nivells de preus més baixos produeixen tipus d'interès més baixos i, finalment, l'efecte de substitució internacional, on els preus més baixos generen una demanda més gran de productes produïts localment i un menor consum de productes importats estrangers.

Què és el subministrament agregat?

L’oferta agregada és el total dels béns i serveis produïts en una economia. L’oferta agregada es pot mostrar mitjançant una corba d’oferta global que mostra les relacions entre la quantitat de béns i serveis subministrats a nivells de preus diferents. La corba d’oferta agregada inclinarà a l’alça, ja que quan augmentin els preus els proveïdors produiran més del producte; i aquesta relació positiva entre el preu i la quantitat subministrada farà que la corba es pugui inclinar cap amunt d'aquesta manera. Tanmateix, a la llarga la corba d’oferta serà una línia vertical, ja que en aquest moment s’hauria aconseguit la producció potencial total del país amb la plena utilització de tots els recursos (inclosos els recursos humans). Des que s'ha aconseguit la capacitat de producció total del país, el país no pot produir ni subministrar més, cosa que es tradueix en una corba d'oferta vertical. La determinació de l’oferta agregada pot ajudar a analitzar els canvis en les tendències generals de la producció i l’oferta i pot ajudar a prendre accions econòmiques correctives si continua una tendència negativa.

Demanda agregada vs Oferta agregada

L’oferta i la demanda agregades representen el total de l’oferta i la demanda de tots els béns i serveis d’un país. Els conceptes de demanda i oferta agregades estan estretament relacionats entre si i s’utilitzen per determinar la salut macroeconòmica d’un país. La corba de demanda agregada representa la demanda total de l’economia del PIB, mentre que l’oferta global mostra la producció i l’oferta totals. L’altra gran diferència rau en la forma en què s’agafen; la corba de demanda agregada baixa cap a l'esquerra a la dreta, mentre que la corba d'oferta agregada inclinarà cap amunt a curt termini i es convertirà en una línia vertical a llarg termini.

Resum:

Diferència entre demanda global i oferta

• La demanda agregada i l’oferta agregada són conceptes importants en l’estudi de l’economia que s’utilitza per determinar la salut macroeconòmica d’un país.

• La demanda agregada és la demanda total d'una economia a diferents nivells de preus. La demanda agregada també es coneix com a despesa total i també és representativa de la demanda total del PIB del país.

• El subministrament agregat és el total de béns i serveis produïts en una economia.