Competència Monopolista vs Monopoli

El monopoli i la competència monopolista descriuen situacions de mercat força diferenciades entre si pel que fa al nivell de competència, nivell de potència del mercat, tipus de productes venuts i estructura de preus. El monopoli i la competència monopolística són similars entre si, ja que un gran nombre de compradors tenen només un nombre de venedors que tenen un millor control de la dinàmica del mercat. L’article esbrinarà clarament la dinàmica de cada estructura de mercat que representa similituds i diferències entre ambdues.

Què és el monopoli?

El monopoli és quan una sola empresa és propietària de tot o la majoria del mercat per a un producte o servei venut. Quan existeix una situació de monopoli al mercat, això vol dir que hi ha un gran venedor que té el major poder del mercat, la qual cosa resulta en nivells de competència molt baixos. Com que la competència és baixa, aquests grans actors monopolístics del mercat són capaços de cobrar preus elevats i vendre productes inferiors. Un exemple serien els monopolis públics formats pels governs per al subministrament de béns públics com l’aigua i l’electricitat.

Un altre exemple de mercat amb monopoli seria una empresa farmacèutica que va descobrir una cura per a una malaltia. Aquesta innovació permetrà a l’empresa patentar el medicament de manera que no pugui ser produït per un altre competidor durant el període de durada de la patent. Això donarà a la companyia farmacèutica un efecte de monopoli al mercat.

Què és la competència monopolística?

Un mercat monopolista és aquell on hi ha un gran nombre de compradors, però un nombre molt reduït de venedors. Els agents d’aquest tipus de mercats venen productes diferents entre si i, per tant, poden cobrar preus diferents en funció del valor del producte que s’ofereix al mercat. En una situació de competència monopolista, ja que només hi ha un nombre reduït de venedors, un venedor més gran controla el mercat; per tant, té control sobre els preus, la qualitat i les característiques del producte. Tanmateix, es diu que aquest monopoli només dura a curt termini, ja que aquest poder del mercat tendeix a desaparèixer a llarg termini, a mesura que les noves empreses entren al mercat i creen la necessitat de productes més barats.

Quina diferència hi ha entre la competència monopolística i el monopoli?

El monopoli i la competència monopolística són similars perquè cada estructura del mercat té un gran nombre de compradors i un o molt pocs venedors. Tanmateix, els mercats monopolístics tenen poques barreres d’entrada per a les noves empreses, mentre que els mercats de monopoli tenen barreres d’entrada elevades perquè el mercat està controlat per una gran empresa.

Els mercats de monopoli estan regulats per comissions competitives, per tal de garantir que els agents de monopoli no controlin plenament la dinàmica del mercat.

Resum

Competència Monopolista vs Monopoli

• El monopoli i la competència monopolística descriuen situacions de mercat força diferents entre si pel que fa al nivell de competència, nivell de potència del mercat, tipus de productes venuts i estructura de preus.

• Quan existeix una situació de monopoli al mercat, això vol dir que hi ha un gran venedor que té el major poder del mercat, la qual cosa resulta en nivells de competència molt baixos.

• Un mercat monopolista és aquell on hi ha un gran nombre de compradors, però un nombre molt reduït de venedors. Els actors d'aquest tipus de mercats venen productes diferents entre si; per tant, poden carregar preus diferents.

• Els mercats monopolístics tenen poques barreres d’entrada per a les noves empreses, mentre que els mercats de monopoli tenen barreres d’entrada elevades perquè el mercat és controlat per una gran empresa.