Diferència clau: valoracions de Moody's i S&P

La qualificació de crèdit és l’exercici d’estimar la capacitat d’una persona o d’una organització per complir les seves obligacions financeres, com ara l’amortització del deute, en funció de tractes anteriors. Es realitza mitjançant agències de qualificació de crèdit que avaluen la solvència de clients dels clients, cosa que resulta vital per quantificar la pèrdua prevista dels inversors en cas d’impagament. Moody's Investors Service i S&P (Standard & Poor's Financial Services) són dues de les agències de qualificació creditícia més importants del món amb més d’1 milió i 1,2 milions de qualificacions pendents respectivament. La diferència clau entre les valoracions de Moody's i S&P és que les qualificacions de Moody's són l'escala de qualificacions estandarditzades que la companyia utilitza per avaluar la solvència de la solvència dels prestataris per part de Moody's Investors Service, mentre que les valoracions de S&P és un sistema de qualificació similar que ofereix Standard & Poor's Financial Services.

CONTINGUTS

1. Visió general i diferència clau 2. Què són les valoracions de Moody's 3. Què són les valoracions de S&P 4. Similituds entre les valoracions de Moody's i S&P 5. Comparació de costat a costat: valoracions de Moody's vs S&P en forma tabular 6. Resum

Quines són les valoracions de Moody's?

Moody's Investors Service és una agència nord-americana de qualificació creditícia que és una filial de Moody's Corporation. L’escala de qualificacions normalitzada que l’empresa utilitza per avaluar la solvència de la solvència dels prestataris es denomina com a valoracions de Moody's. Els ingressos de Moody's superen els 2.100 milions de dòlars i han emprat prop de 1.252 analistes i supervisors per valorar la solvència dels seus clients. Moody's presenta diversos títols de deute inclosos bancs i altres institucions financeres, classes d’actius, fons de renda fixa, fons del mercat monetari i diversos instruments de bons com ara obligacions governamentals, corporatives i municipals.

La solvència creditícia s’indica amb símbols de qualificació i nou símbols són especificats per Moody's segons l’ordre ascendent del risc de crèdit (el risc de crèdit al risc més elevat de crèdit).

Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C

Els nou símbols anteriors es divideixen a més mitjançant modificadors numèrics com a 1, 2 i 3. Un símbol que representa un grup de qualificació de risc té un risc àmpliament similar.

Per exemple, el risc de crèdit d'A a 1 i A a 2 és similarment similar

Taula 1: Símbols de qualificació de Moody

Què és la valoració S&P?

S&P (Standard & Poor Financial Services) és també una agència nord-americana de qualificació creditícia que ofereix una escala de qualificació normalitzada denominada com a S&P. La companyia és una filial de S&P Global. Si bé els ingressos reportats de S&P superen els 2.100 milions de dòlars, la companyia compta amb uns 1.416 analistes i supervisors. S&P assigna qualificacions de crèdit per a diverses empreses públiques i públiques, així com altres entitats governamentals

S&P emet avaluacions creditícies a curt i llarg termini. Els símbols de qualificació de crèdit de S&P es basen en l’ordre següent.

AAA +, BBB +, CCC +, D

Les qualificacions de crèdit es poden modificar amb el pas del temps a partir de les avaluacions de les companyies de qualificació creditícia.

Per exemple, a l’abril de 2016, S&P va degradar la qualificació creditícia de la companyia energètica ExxonMobil de AAA a AA + deixant Microsoft i Johnson & Johnson com a úniques dues empreses de la lliga AAA. Es tracta d’un canvi notable ja que ExxonMobil va aconseguir mantenir una qualificació AAA des de 1949.

Taula 1: Símbols de qualificació S&P

Quines són les similituds entre les valoracions de Moody's i S&P?


  • Tant la classificació de Moody's com la de S&P són identificades com a Organitzacions de Qualificació Estadística (NRSRO) reconegudes nacionalment per la Securities and Exchange Commission (SEC).

Quina diferència hi ha entre les valoracions de Moody's i S&P?

Resum: valoracions de Moody's i S&P

La diferència entre les valoracions de Moody's i S&P depèn en gran mesura de la companyia financera que ofereix la qualificació respectiva. Tots dos tenen símbols de qualificació diferents, cosa que facilita la distinció entre els dos tipus de valoracions. Les empreses que busquen obtenir una qualificació de crèdit poden seleccionar Moody's o S&P després de la consideració deguda. No obstant això, si bé és important per avaluar la solvència de la solvència, aquestes valoracions no tenen cap valor per garantir la capacitat futura dels prestataris de complir amb les obligacions financeres, ja que les valoracions es basen en informació passada, per la qual cosa no s’ha d’utilitzar com a única base per a les decisions d’inversió.

Descarregueu la versió PDF de les valoracions de Moody's vs S&P

Podeu descarregar la versió PDF d'aquest article i utilitzar-lo per a fins fora de línia segons les notes de citació. Descarregueu la versió PDF aquí. Diferències entre valoracions de Moody's i S&P.

Referències:

1. "Definicions de valoració." Quant a les valoracions de Moody's: Definicions de valoracions: Moody's. Np, nd web. Disponible aquí 07 de juliol del 2017. 2. “Definicions S&P Global Ratings”. Standard & Poor's | Amèriques Np, nd web. Disponible aquí 07 de juliol del 2017. 3. Shen, Lucinda. "Ara només hi ha dues empreses nord-americanes amb la qualificació creditícia més alta." Ara només hi ha dues triples empreses nord-americanes Fortune.com. Fortuna, 27 d'abril de 2016. Web. Disponible aquí 07 de juliol del 2017.

Imatge de cortesia:

1. “Logotip de Moody's Analytics” de Moody's Corporation: extret de Moody's Analytics (domini públic) a través de Wikimedia Commons. ratings.png: NovaNovaBn et al.derivative: DOSGuy (discussió) - BlankMap-World6, _compact.svg (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia