Mores vs Lleis

Les lleis i les lleis s’han d’entendre com a dos tipus de normes diferents que existeixen a la societat on el poder legal és el nucli de la diferència entre ambdues, lleis i lleis. Com tots sabem, a totes les societats hi ha una cultura que domina la vida de les persones. És aquesta cultura la que uneix el poble i desenvolupa la cohesió social. Quan es parla de cultura, hi ha diversos elements com ara tradicions, costums, música, danses, històries, normes, etc. que creen i nodreixen una determinada cultura. Quan es parla específicament de lleis i lleis, s'han de considerar com dos tipus de normes o pràctiques estàndard en una societat. Mores són costums o convencions més. Tot i això, les lleis no són merament convencions, sinó que tenen un òrgan jurídic. Aquesta és la diferència principal entre les lleis i els hàbits. A través d’aquest article, examinem les diferències entre les dues categories; mores i lleis.

Què són Mores?

Com s'ha esmentat anteriorment, les lleis són una subcategoria de normes. Generalment es troben una varietat de normes que es regeixen per la moral. Mores també es consideren costums o convencions. En totes les societats, hi ha comportaments que es consideren correctes i d’altres que es consideren equivocats. Generalment es guien pel sentit de la moralitat. Mores explica quin tipus de comportament és acceptable i correcte en una societat i quin tipus de conducta és inacceptable.

Majoritàriament les religions estan influenciades per les religions. Tot i això, les mores no són universals. Depenent del context i també del període, les costes poden canviar. Per exemple, prenem la idea de la promiscuitat. En el món modern, això sí, si es trobava arrufat. Però, en algun moment, es va considerar que era normal. A diferència de les lleis que es regeixen completament per la moral, les lleis són una mica diferents per la seva naturalesa.

Què són les lleis?

Una llei es pot definir com una regla o un sistema de regles establert per l'autoritat. Les lleis també es consideren una subcategoria de normes, però són molt diferents a les costums. La funció d’una llei és assegurar l’ordre social en un context determinat. Les lleis ajuden el partit governant a mantenir la justícia a la societat. En algunes situacions, les lleis influeixen en la creació de lleis. Per exemple, robar d’altres persones es considera moralment incorrecte. Més endavant es transforma en una llei, on l’individu és castigat pel seu comportament.

En els costums, l’individu no sol ser castigat per la societat, tot i que la societat pot no acceptar el comportament, però, en el cas de les lleis, hi ha un càstig específic. A més, a diferència de les mores que es converteixen en part de l’individu a través del procés de socialització a mesura que l’infant aprèn a adquirir i fer que les mores siguin part d’ell. Les lleis, en canvi, funcionen de manera diferent. Són molt més externs a l’individu que les costums, que són més internes. Aquestes són les principals diferències entre lleis i lleis.

 Mores vs Lleis

Quina diferència hi ha entre Mores i Lleis?

• Definicions de Mores i Lleis:

• Mores fan referència a un tipus de normes que es regeixen per la moral.

• Es pot definir una llei com una norma o un sistema de regles establert per l’autoritat.

• Connexió a les normes:

• Les lleis i les lleis són dues subcategories de normes.

• Cos governant:

• Les mares es regeixen per la moral.

• Les lleis es regeixen per un òrgan jurídic.

• Naturalesa:

• Mores poden diferir segons el context.

• Les lleis són generalment universals.

• Anar en contra:

• Anar contra la naturalesa comporta només una desaprovació social.

• Anar contra la llei pot provocar càstigs.

Imatges cortesia:


  1. Menjar a través de Pixabay (Public Domain) llibres de lleis dels codis dels Estats Units de Tony Webster (CC BY-SA 3.0)