IRM i PET

La RM i el PET són dos mètodes de diagnòstic que impliquen mètodes no invasius.

La ressonància magnètica "MRI" fa referència a la Imatge per Ressonància Magnètica. Es tracta d’un mètode no invasiu que utilitza camps magnètics per crear imatges completes i completes d’òrgans interns. La RM es fa servir per controlar l’activitat física, com ara càncer, tumors i problemes cardíacs.

Aquest mètode permet l'ús de camps magnètics i ones de ràdio. Les ones de ràdio estan dissenyades per colpejar la textura que crea la imatge contrària quan es torna del cos investigat. La persona que està examinant es col·loca imants forts i refredats a la banqueta, després de la qual es fan les fotografies del cos afectat. Estan dissenyats per distingir clarament entre teixits sans i malalts.

Els RMN s’utilitzen per crear imatges detallades de molts òrgans. S'utilitza per diagnosticar aquests problemes; flux de sang anormal per obstrucció arterial o per qualsevol altra lesió. També s'utilitza per detectar anormalitats en els ossos o en els teixits osseus cartílags. La mitjana d’escaneig RMN té una durada de 20 a 50 minuts, segons la complexitat de l’òrgan en qüestió. Hi ha diverses imatges de l’òrgan problema.

INICI "PET" significa Tècnica de Tomografia per Emissió de Positrons. Aquest mètode s’utilitza regularment des de principis dels anys cinquanta. La prova de PET també és un mètode no invasiu que utilitza un fluid d'observació intravenós, inhalat o empassat al cos del pacient. Aquest fluid de control flueix a través del plasma a tot el cos. S’instal·la una càmera per rastrejar les partícules carregades del fluid de monitorització. El fluid de traça és un material radioactiu. La prova de PET permet l’ús de medicina nuclear. Aquest mètode també determina el bon funcionament dels òrgans vitals del cos. Aquest procediment també es pot avaluar pel metabolisme de sucre i el consum d’oxigen al cos. Aquest examen s’utilitza principalment per detectar trastorns del sistema nerviós com l’Alzheimer i la malaltia de Parkinson. També s’utilitza per detectar i difondre el càncer. La prova PET té una durada de mitja hora.

Resum:

La exploració PET permet l’ús de camps magnètics d’MRI i ones de ràdio mitjançant material radioactiu. 2. Les imatges generades per RMN tenen un cos molt específic, però no tan detallat en la exploració PET. 3.NET MRT s'utilitza per detectar danys al teixit mentre que la PET es fa servir per detectar el flux sanguini i la funció dels òrgans. 4. Quan la exploració PRI registra l’activitat dels teixits, l’MRI manté l’estructura. 5. El MRH diferencia teixits sans i malalts i la PET scan separa cèl·lules vives i mortes.

Referències