Nautical Mile vs Statut Mile

La milla (o milla estatutària) i la milla nàutica són dues unitats de mesura de longitud, on la milla estatutària s’utilitza sovint per mesurar distàncies, a la terra mentre que la milla nàutica s’utilitza al mar. Tot i això, l’ús de la milla nàutica s’ha estès a altres camps de navegació, com l’aviació.

Estatut Milla

La milla, també anomenada milla estatutària o la milla terrestre és una unitat per mesurar la longitud en el sistema imperial d'unitats. Va obtenir el nom estatut milla, pel fet que va ser definida per una Llei del Parlament a Anglaterra, el 1593.

1 estatutada milla és igual a 5.280 peus o 1.760 iardes. És igual a 1609,34 metres i 1,60934 km. Abans de 1959, el pati no era una convenció com a unitat i la durada d’un pati variava d’un país a un altre. Estats Units, Anglaterra, Austràlia, Nova Zelanda i Canadà utilitzaven diferents longituds com a pati; per tant, provocant variacions en la milla. Tanmateix, el 1959 es va adoptar el pati internacional i la milla va passar a ser de 1609.344 metres.

L’origen de la milla es trobava a l’antiga Roma, on els exèrcits romans mesuraven la distància recorreguda per la unitat “mil ritmes” anomenada mille passuum. Per tant, s’utilitza a tota Europa i a les colònies europees. Però la longitud exacta varia d’un país a un altre. S'han utilitzat moltes versions de la mili abans de definir la milla internacional. Encara es fan servir aquestes mesures en situacions no tècniques.

La milla escocesa, la milla irlandesa i la milla àrab són exemples de les variacions utilitzades a tot el món. La milla mètrica és una aproximació a la milla internacional arrodonint els valors fins als 500 més propers. La milla mètrica és de 1500 metres i s'utilitza en atletisme.

Milers nàutics

Una milla nàutica és una unitat de longitud usada principalment en la navegació. En la seva definició convencional, una milla nàutica és la longitud d'un minut d'arc mesurada al llarg de qualsevol meridià. És igual a la longitud d’un minut d’arc al llarg de l’equador.

La milla nàutica és igual a 1.15078 milles o 6.076,12 peus. En unitats mètriques, la milla nàutica és de 1.85200 km o 1.852,00 metres. S'utilitza per NM o nmi per comoditat.

Les milles nàutiques s’utilitzen principalment en la navegació, tant a la indústria naval com a l’aeroespacial. Malgrat la ràpida transformació dels sistemes d’unitats, al món modern, una milla nàutica és un dels pilars de la navegació per la seva estreta relació amb graus i minuts. És relativament fàcil mesurar distàncies sobre mapes en milles nàutiques i també es pot llegir fàcilment i fer-ne referència.

La velocitat dels avions i, principalment dels vaixells, es mesura en nusos, la qual cosa és una unitat derivada de la milla nàutica. El nus es defineix com una milla nàutica per hora.

Quina diferència hi ha entre l'Estatut Milla i la Nàutica?

• Tant les milles estatutàries com les milles nàutiques són tipus d'unitats més antigues que es fan servir per mesurar les longituds.

• Una milla estatutària és de 1609,34 metres o 5.852 metres, mentre que una milla nàutica és de 1.852 metres. Per tant, una milla nàutica és de 1.15078 milles estatutàries.

• Els quilòmetres s’utilitzen al Regne Unit, Estats Units i Canadà, en un ús ordinari. S’està convertint ràpidament en una unitat obsoleta en aplicacions tècniques (en ciències i enginyeria), fins i tot després d’introduir-se moltes normes i revisions.

• La milla nàutica segueix sent la principal unitat utilitzada en la navegació, per la seva estreta relació amb les mesures angulars a la superfície terrestre.

1 milla nàutica = 1.15078 milles estatutàries o milles terrestres

1 milla estatutària = 5.280 peus o 1609,34 metres

1 milla nàutica = 1.852 metres de 6.076,12 peus