Negociació i negociació

La negociació i la negociació són dues tècniques que es mostren a la vida quotidiana als mercats de puces, als venedors de la carretera i fins i tot a les botigues de mercat més elevades on el consumidor sent que demana que el preu sigui una mica massa elevat i fa que baixi el preu. Les persones confonen entre negociar i negociar per les seves similituds. Aquest article tracta de posar de manifest les diferències entre aquestes dues tècniques en benefici dels lectors.

Negociació

La negociació és un terme més ampli i no s’ha de confondre amb la tècnica alternativa de resolució de disputes que es coneix amb el mateix nom. També és una tècnica per obtenir el producte o servei a un preu més baix amb canvis en els termes i les condicions que considereu adequats en lloc del que ha ofert el venedor o fabricant. No es tracta de preus, ja que la qualitat és un factor important en la negociació. La negociació és un art de discutir qualsevol cosa del producte o servei.

Negociació

La negociació és una tècnica d’aconseguir coses i serveis a preus inferiors al de demanar preus i ha estat utilitzada per homes des de fa edats. Només ara amb la cultura del centre comercial, la gent ha començat a abstenir-se de renyar pels preus, però a les mateixes persones que compren mercaderies a preus fixos als centres comercials, se’ls veu malbaratats per preus més baixos en mercats de puces més petits i amb venedors de carretera que venen verdures i altres productes. Recordeu el mercat de carn i hortalisses on el venedor demana un preu, i intenteu abaixar el preu per beneficiar-vos de la transacció?